top of page

Veerkrachtige toekomst 

​Onze projecten zijn living labs om mogelijkheden te onderzoeken om een meer veerkrachtige toekomst te creëren waarin mensen in symbiose leven met hun omgeving. Onze belangrijkste focus ligt op het revitaliseren van economisch gemarginaliseerde gebieden in kuststeden. Door middel van co-creatie zetten we mensen in hun kracht en kunnen we natuur en natuurlijke waterkringlopen regenereren.

6 (1).jpg

Co-creatie proces

Of we nu een tuin ontwerpen of een groep faciliteren, relaties opbouwen staat centraal in ons werk. Daarom betrekken we leden van de gemeenschap bij alle stappen van het proces. Door samen te werken aan gedeelde doelen bouwen we aan collectieve veerkracht en intelligentie. We vieren onze successen en genieten van elkaars gezelschap. 

3 (1).jpg

Regenwater oogsten

Infiltratie en opvang van regenwater zijn methoden om de waterbuffercapaciteit van een gebied te vergroten. Dit helpt zowel droogte als hevige regenval te verminderen, twee kanten van:  de klimaatveranderingsmunt.  Ook zorgt water plaatselijk voor een gunstig microklimaat en vermindert verdamping de stedelijke hittestress.

resize.png

Onderwijs

We dragen bij aan holistisch onderwijs op het gebied van klimaat, water en biodiversiteit. Als eerste stap betrekken we schoolkinderen bij het regeneratieve ontwerpproces. Dat begint met hen te leren observeren en omgaan met de natuur. We werken samen met docenten om kennis uit te wisselen. 

bees.jpg

Levend Lab

Als integraal onderdeel van ons project betrekken we kinderen en volwassenen uit de gemeenschap bij alle fasen van de projectontwikkeling, inclusief het meten van resultaten. We gebruiken burgerwetenschap om onze impact op verbeterde biodiversiteit, bodemgezondheid en waterkwaliteit te meten. 

bottom of page